اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۱۱۸۱۸۴ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۴۸۵۱۶ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۳۳۳۶۰ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

تلفن همراه
۹۱۲۱۰۰۰۱۰۱ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
لاله زار کوچه علیپور ، بن بست ممتاز ، نبش پاساژ لاله زار پلاک 6

آریا صنعت

تلفن

  • ۳۳۱۱۸۱۸۴ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۳۹۴۸۵۱۶ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۳۹۳۳۳۶۰ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  تلفن همراه

   • ۹۱۲۱۰۰۰۱۰۱ ۰۰۹۸

  پست الکترونیک

  دفتر مرکزی

  • تهران،
   لاله زار کوچه علیپور ، بن بست ممتاز ، نبش پاساژ لاله زار پلاک 6